Využite na naše kurzy NÁHRADNÉ PLNENIE. Spolupracujeme s Chránená dielňa L&P.

 

Náhradné plnenie je zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Každá spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je povinná podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.

Náhradné plnenie môžete využiť aj keď vaša firma nezamestnáva 20 zamestnancov a podporiť tak chránenú dielňu. Služby chránenej dielne a bežnej firmy sú porovnateľné.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami, ktorá nezamestnáva ZŤP?

  1. možnosť – zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (presnú výšku konzultujte so svojou mzdovou účtovníčkou/účtovníkom, záleží od počtu zamestnancov vo firme)
  2. možnosť – využiť náhradné plnenie a dať zákazku chránenej dielni, alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. (presnú výšku konzultujte so svojou mzdovou účtovníčkou/účtovníkom, záleží od počtu zamestnancov vo firme)

Vyberte si možnosť 2 – náhradné plnenie a ušetríte firme od 125 EUR.

Pre viac informácií, ako využiť náhradné plnenie, nás kontaktujte.

 

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia

 

prihlásiť sa na kurz